niedziela, 7 sierpnia 2016

Zmiany w zarządzie

Minęły już 4 lata działalności naszego klubu i zarządu. Dotychczasowe władze klubu na czele z Prezesem Panem Wiesławem Szpunar   jako główny cel swojej działalności obrali popularyzacje piłki siatkowej żeńskiej na terenie Miasta Radymno. Czteroletnia kadencja została pozytywnie oceniona przez działaczy, lecz pomimo licznych sukcesów Prezes Wiesław Szpunar zrezygnował z pełnienia funkcji w zarządzie.

Serdecznie dziękujemy Panu Wisławowi za trud i prace włożoną w rozwój naszego klubu.

W związku z upływem kadencji na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd, który po ukonstytuowaniu wygląda następująco:

Prezes- Mariusz Szpunar
V-ce Prezes Paweł Bar
Skarbnik- Elżbieta Pusztuk-Butyńska
Członek- Anna Szpunar

Nowo wybrane władze postawiły sobie za główny cel przygotowanie i wprowadzenie klubu do rozgrywek Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2017/2018. Życzymy powodzenia nowym władzom klubu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz